ОГЛАСИ ИЗ СТРУКЕ

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА ИЗ СТУКЕ

ТРАЖИТЕ СТРУЧНО ЛИЦE (БЕСПЛАТНО ОГЛАШАВАЊЕ)
Оглас у коме тражите стручно лице из области специјалне едукације и рехабилитације можете да поставите бесплатно. Ова услуга је омогућена свим лицима и не обавезује особу да буде члан Друштва дефектолога Србије (нпр. родитељ).

ПРУЖАTE УСЛУГЕ KAO СТРУЧНО ЛИЦE (100 ДИНАРА МЕСЕЧНО)
Оглас у виду рекламе, у коме пружате услуге из области специјалне едукације и рехабилитације, можете поставити само ако сте члан Друштва дефектолога Србије уз надокнаду од 100 динара месечно. Инструкције за плаћање се шаљу на еmail члана по евидентираном захтеву.

Формулари за постављање огласа су доступни на следећем линку.


Друштво дефектолога Србије гарантује само да је оглашивач који нуди професионалне услуге преко сајта члан Друштва (по професији дефектолог), за све остало одговорност сноси сам оглашивач.


АКТУЕЛНИ ОГЛАСИ

Потребан дефектолог - Ивана Бубић, мајка дечака Давида
069/5473023


Потребан је дефектолог који би био у вртићу са дечаком 6,5 година, који је невербалан, а потребна му је помоћ при социјализацији и у активностима.

Вртић је приватни, на Новом Београду (поред Мегатренда).

Све остале детаље и договор можете добити на телефон 069/5473023.


Потребан лични пратиоц - Јасна Никодијевић
063 72 69 345


Потребан лични пратиоц, са стручним знањима из области дефектологије, за дете које је пошло у 1. разред основне школе и које има дијагнозу елемената аутизма. Дечак је миран, комуникативан, слуша налоге, у потпуности покретан, сам се храни, обавља самостално хигијенске радње. Пратиоц би био ангажован искључиво за асистенцију током боравка детета на часовима у школи. Висина накнаде за ангажман је по договору.


ЛОГОПЕДИЈА - Марија Андрић, дефектолог мастер
061 1935168 | marija.defektolog.andric@gmail.com


Код мене можете обавити индивидуалну логопедску процену, дијагностику и третман говорно-језичких способности, способности разумевања, психомоторног развоја, пажње и социо-емоционалног апсекта личности Вашег детета.

Мој рад се базира на:
- Стимулацији почетног проговарања ( третману кашњења у развоју и усвајању говора и језика/развојна дисфазија);
- говорно-језичка хабилитација/рехабилитација;
- третмани код: успореног психо-моторног развоја, неправилног изговора неких гласова, како код деце, тако и код одраслих (дислалије); развојне дисфазије, аутизма, церебралне парализе, афазије, моторних сметњи;
- реедукацији психомоторике;
- помоћи у учењу(тешкоћа при овладавању техником читања и писања);

Кроз сарадњу и саветодавни рад са Вама и индивидуални приступ сваком детету, трудим се да на најбољи могући начин остварим напредак Вашег детета(обраћам пажњу на дететов моторни развој и стимулацију истог, као и стимулацију чула).

За све информације можете ме контактирати на број телефона: 061 1935168 или на маил: marija.defektolog.andric@gmail.com.