ОЛИГОФРЕНОЛОШКА СЕКЦИЈА

Oлигофренолошка секција

Олигофренолошка секција Друштва дефектолога Србије окупља дефектологе /специјалне едукаторе и рехабилитаторе који својим стручним компетенцијама савесно обављају послове у области васпитно-образовног рада и рехабилитације у предшколским установама, школама и установама здравствене и социјалне заштите.

Како неодвојивост процеса едукације и рехабилитације деце и одраслих са сметњама у развоју условљава позицију дефектолога/спец.едукатора и рехабилитатора у систему васпитно-образовног рада, социјалне и здравствене заштите, рад олигофренолошке секције се реализује кроз активности подсекција;

* за предшколство,
* основну и средњу школу,
* реедукацију психомоторике и аутизам и
* подсекције за социјалну заштиту,

Иако се последњих година наша струка суочава са многобројним променама и изазовима, уверени смо да заједничким деловањем, стручношћу, знањем и и скуством можемо утицати на препознавање и вредновање улоге дефектолога/спец.едукатора и рехабилитатора у очувању професионалног идентитета и допринети квалитету рада са децом и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Настојимо да не будемо посматрачи актуелних дешавања у струци него да активним учешћем у састанцима подсекција, вибер групама и комуникацијом путем мејла утичемо на даљи развој дефектолошке струке.

Позивамо све колеге дефектолога/спец.едукатора и рехабилитатора да питања, предлоге и сугестије везане за конкретне секторске проблеме из струке упуте на мејл секције oligofrenologija@defektolozisrbije.org.

С' поштовањем

Председник Секције
Жељка Трбовић