ИСТОРИЈАТ ДРУШТВA ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ

Друштво дефектолога Србије

У Друштву дефектолога Србије јасно се издвајају три периода: први од 1953. до 1960.године; други од 1960. до 2006.године; и трећи од 2006. године па надаље.

Сваки период се карактерише својим специфичностима:

- први под називом Удружење наставника специјалних школа Србије носи бреме уско сталешких синдикалних циљева: борба за специјални додатак, борба за отварањем нових оделења и школа за дефектну децу, борба за формирање кадра са вишом школском спремом, борба за право грађанства и самосталност специјалног школског система итд;
- други период, који карактерише тежњом за подизање струке на високи универзитетски ниво, на праћење науке, на информисање чланства о модерним трендовима, мењање приступа и третмана деце и омладине ометене у развоју, увођење нових савремених трендова како у школовању кадра тако и самих особа ометених у развоју и њиховом третману;
- и трећи који је особу ометену у развоју ставио у центар и све програме едукације и третмана прилагодио њеном најбољем интересу, све декларације о људским правима ставио у први план и сходно свеукупним условима их и применио.

Од 1960. године до данашњих дана Друштво је мењало свој назив:
- Удружење дефектолога Србије од 1960-1966. године
- Друштво дефектолога Србије од 1966-1975.године
- Савез дефектолога Србије од 1975-1984. године
- Савез друштава дефектолога Србије од 1984-1994.године
- Савез дефектолога Србије од 1994-1995. године
- Друштво дефектолога Србије од 1995. годне

У периоду од оснивања председници Друштва су били:
- Љубомир Аћимовић од 1953-1956. године
- Драгомир Ракић од 1956-1960.године
- Ђорђе Жутић од 1966-1971.године
- Миле Манојловић од 1971-1975.године
- Тиосав Николић од 1975-1980. године
- Бора Новчић од 1980-1984. године
- Тиосав Николић од 1984-1990. године
- Бошко Антонијевић од 1990-1994. године
- Миодраг Нешић од 1994-1998. године
- Микаило Кијановић од 1998-2014. године
- Синиша Ранковић од 2014-

У протеклом периоду секретари Друштва су били:
- Живомир-Жика Цветковић од 1966-1982.године
- Никола Брзић од 1982-1984. године
- Бора Новчић од 1984-1986. године
- Никола Мушкиња од 1986-1994. године
- Иванка Вујовић од 1994-1995. године
- Радомир Лековић од 1995-2014. године
- Маријана Тарановић Тодоровић од 2014-2016. године
- мр Миодраг Недељковић од 2016-

До 2006 године Друштво дефектолога је функционисало у оквиру:
- Удружења дефектолога Југославије
- Савеза друштава дефектолога Југославије
- Савез дефектолога Југославије
- Друштво дефектолога Југославије
- Савез друштава дефектолога Србија и Црна Гора
- и од 2006 Друштво дeфектолога Србије функционише као самостално друштво.

Циљеви Друштва су :
• афимација и унапређивање струке
• заштита права и компетенција чланова,
• иницирање и организовање стручног усавршавања дефектолога,
• унапређивање статуса и права деце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју и особа са инвалидитетом у областима васпитања, образовања, социјалне и здравствене и правне заштите

Своје циљеве Друштво остварује кроз следеће активности:
• организовање стручних и научних скупова и едукативних семинара,
• издавачку делатност,
• информативну делатност,
• сарадњу са другим струковним асоцијацијацијама у земљи и иностранству,
• сарадњу и пружање стручне помоћи институцијама које се баве образовањем и васпитањем, социјалном , здравственом и правном заштитом особа са инвалидитетом,
сарадњу са хуманитарним и невладиним организацијама.
• ради остваривања циљева и задатака Друштво доноси План и програм рада.