Корисни линкови

Корисни линкови

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду
www.fasper.bg.ac.rs

Друштво дефектолога Војводине
www.defektolozi.org

Завод за унапређивање образовања и васпитања
www.zuov.gov.rs

Комора социјалне заштите
www.komorasz.rs

European Agency for Development in Special Needs Education
www.european-agency.org

Едукација и рехабилитација
www.er.rs

Институт за ментално здравље
www.imh.org.rs

Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом
www.autizam.org.rs

Удружење логопеда Србије
www.udruzenjelogopedasrbije.com

Савез дефектолога Македоније
www.sojuznadefektolozi.org

Друштво дефектолога Словеније
www.drustvo-defektologov.si

Савез дефектолога Хрватске
www.savez-defektologa.hr

Центар за развој инклузивног друштва
www.crid.org.rs

Удружење "Аутизам - право на живот"
www.autizampravonazivot.org.rs