O ДРУШТВУ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ

Друштво дефектолога Србије

Друштво дефектолога Србије је кровно републичко удружење дефектолога Србије. Чланови Удружења су дефектолози и специјалн педагози свих нивоа образовања. Удружење је организовано по територијалном принципу у 27 окружних организација. У оквиру овог броја је и струковна организација Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду. Укупан број активних чланова прелази хиљаду.


Душтво дефектолога Србије чини шест секција: олигофренолошка, сурдолошка, тифлолошка, соматопедска, логопедска и секција за превенцију и третман поремећаја понашања. Друштво у суиздаваштву са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију више деценија издаје часопис од националног значаја „ Београдска дефектолошка школа„. Сваке године организује међународни стручно-научни скуп „Дани дефектолога“ , као и многа стручна предавања , семинаре и едукације.


У раду Скупштине Друштва према Статуту учествује 34 делегата из 27 окружних организација. Радом Друштва руководи Управни одбор кога чине Председник и шест чланова – Председници стручних секција. Друштво има Генералног секретара, Секретара за финансије и Секретара Развојног центра. Чланови руководства Друштва су и : Председник Скупштине, Председник Надзорног одбора , Председник Развојног центра , Председник Суда части и Председник Фонда „Проф.Миодраг В. Матић“.


Програмски циљеви и задаци Удружења базирани су на афирмацији дефектолошке струке и активностима на унапређењу свеукупне друштвене бриге о деци са сметњама у развоју, особама са инвалидитетом и поремећајем понашања. Активности на реализацији прокламованих циљева и задатака координира и сублимира Развојни центар Друштва. Чланови Развојног центра су сви чланови Удружења, а координатори активности су из области образовања, социјалне заштите ,здравства , издавачке делатности и области цивилног друштва.


Друштво има једнообразну чланску карту за све чланове, свој интерактивни сајт и Фејсбук страницу. Сви заинтересовани стручњаци и особе могу обезбедити приступ активностима по условима за чланове Друштва, плаћањем претплате у висини чланарине.Претплатницима се издаје претплатничка карта .